Boreplattform repareres på nytt

Bare tre måneder etter at boreriggen Transocean Wildcat ble reparert for sprekkdannelser, er den inne til nye reparasjoner.