Færre søker siviltjeneste

Det er blitt lettere å få siviltjeneste i stedet for alminnelig verneplikt. Likevel søker færre siviltjeneste enn tidligere stikk i strid med spådommene til de som gikk imot endring i loven om fritak for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.