Ikke umulig at elgjegere kan få jage ulv

Miljøvernminister Siri Bjerke utelukker ikke andre former for uttak av ulv enn den som foregår i dag.