- Valgfri utenlandstjeneste

— Forespørsler om militærtjeneste utenlands er en ting. Men de somblir spurt må ha lov til å svare nei.