Medelevene sammen i sorg

I klasse 3AFB på Åsnes videregående står fem av de 25 pultene tomme. Medelevene klamrer seg til hverandre i sorgtung gråt.