Avblås regjeringskrisen

Lars Sponheim mister ikke sitt embete på grunn av bopliktsaken. Henrik P. Thommessen klarer seg nok, han også.