Blått håp om regjeringsmakt

Håpet om regjeringsmakt er blått i år. Selv om Jan Petersen ikke vil si det, ligger håpet tykt utenpå hele mannen.