Vaksine til femdoblet pris

Helsemyndighetene i Bergen er sterkt kritisk til at gulfebervaksiner er omsatt til svartebørspriser. Et bergensfirma måtte betale 1000 kroner for en vaksine som normalt koster 180 kroner.