Fylkeslegen gransker tre dødsfall ved Risenga

Fylkeslegen i Akershus har satt i gang gransking av tre dødsfall ved Risenga bo— og omsorgssenter, der Solveig Skinnarland (88) bodde før hun døde.