Krimbekjempelse viktigere enn personvern

Sju av ti mener det er viktigere å bekjempe organisert kriminalitet enn å verne om privatlivets fred. Bare 20 prosent setter personvernet høyere.