Truer med bomber for å skaffe makt og selvbekreftelse

Personer som ringer inn bombetrusler, gjør det for å føle makt, få selvbekreftelse og øke gruppeidentiteten. Professor Per Schioldborg mener det er viktig å finne ut hvem som kommer med truslene.