Ga penger for å yte hjelp selv

Med Per Danielsen som styrerepresentant bevilget Nordstrand Fremskrittsparti 10.000 kroner til advokatutgifter for utstøtte FrP-ere som søkte bistand hos advokat Per Danielsen.