Frykter for BSE hos sau

Frykt for kugalskap (BSE) hos sau kan stoppe alt salg av smalahåve.