Nasjonalt senter for matematikk

Regjeringen vil gjøre matematikkfaget mer spennende og levende, og oppretter et Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.