Nok asylmottaksplasser, men 1000 får ikke bolig

Det er vanskelig å skaffe boliger til flyktninger og tidligere asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge.