Sterk kost for juryen

Flere av jurymedlemmene i Agder lagmannsrett så svært alvorlige ut da Jan Helge Andersen gav forklaring om hvordan småjentene i Baneheia ble drept. Detaljene er sterke, og gjorde åpenlyst et inntrykk for de som senere skal ta standpunkt til skyld og uskyld i saken.