Lagretten vil ha sykkelveska

Agder lagmannsrett vil ha sykkelveska som ble beslaglagt hos Viggo Kristiansen fremlagt i retten. Denne noe overraskende anmodningen kom fra førstelagmann Asbjørn Nes Hansen tirsdag.