Reddet og utskrevet samme dag

Seks mann fra besetningen på lastebåten «Hava» fra Karmøy kunnespasere ved egen hjelp fra redningshelikopteret og tilAkuttmottaket ved Sentralsjukehuset i Rogaland en god halvtimeetter at det ble reddet i havet sørvest av Lista klokka 12.25fredag.