Regjeringen lider nederlag om statlig eierskap

Opposisjonen på Stortinget stanser regjeringens planer om et storstilt nedsalg i statlige selskaper. Regjeringen er dermed påført et alvorlig nederlag i en sak den har lagt mye prestisje i.