Omstridte terrorlover vedtatt

Motsetningene mellom rettssikkerhet og strengere straffer for terror eller forberedelse av terrorhandlinger, sto sentralt da Odelstinget onsdag vedtok omstridte tiltak mot terrorisme.