Fakta om PCB

PCB (polyklorerte bifenyler) er en samlebetegnelse for industrikjemikalier som i sin tid ble regnet som industrielle vidunderstoffer. PCB er brann— og eksplosjonssikkert, har gode smøreevner, god isolasjonsevne og er lite korrosjonsdannende.