- Vi har kontroll

Barne-og familiedepartementet avviser kritikken og hevder at de har gode kontrollrutiner for å sjekke hva pengene til organisasjonene brukes til.