Flyktninger uvitende om uran-faren

Kosovoalbanerne i Norge blir ikke informert om de påståtte farene som følge av bruken av utarmet uran.