300 telefoner om tvangsekteskap på ni måneder

Siden kontakttelefonen mot tvangsekteskap ble opprettet 3. april i fjor, har 305 personer ringt for å be om råd. 258 av telefonene gjaldt konkrete saker.