Orderud-saken tidligst ferdig i 2003

Selv om sorenskriveren i Nes har varslet dom i Orderud-saken før Sankthans, vil en endelig avgjørelse i trippeldrapssaken tidligst være klar ved årsskiftet 2002/03.