Mange dømmes for misbruk av dagpenger

Aetat har i løpet av de siste to årene anmeldt vel 1.500 personer for misbruk av arbeidsledighetstrygd. De fleste blir dømt, i noen tilfeller til ubetinget fengselsstraff.