Sitting - ris til småbarns bak

«Barn skal ikke sitte før de kan sette seg opp selv». Og sitter delikevel, må de i hvert fall ikke gjøre det mer enn 30 minutter avgangen, et par ganger om dagen. Slik lyder det unisone rådet frahelsestasjoner og fysioterapeuter til landets småbarnsforeldre.