Telenor håver inn på mobil - senker ikke priser

Telenor håver inn milliarder på sine mobilkunder, men mener prisene er lave nok. Mobilmarkedet er blitt konsernets hjørnestein og store satsingsområde, også internasjonalt.