Tine møter transportører i rettssalen onsdag etter blokade

Tine Meieriet Vest har gått til erstatningssøksmål mot Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Rutebilarbeiderforbund etter en transportblokade i Sogn i juni 1998. Onsdag møtes de i Oslo byrett.