Mindre inntekter til kommunene

Finansministeren har gitt Stortinget melding om at skatteinntektenetil kommunesektoren må nedjusteres med 1,25 milliarder kroner.