Lettelse på Jåttå,

De ansatte ved forsvarskommandoen på Jåttå i Stavanger er lettet over anbefalingen fra flertallet i forsvarskomiteen. Noen feiring vil de likevel ikke ta på forskudd.