Aktoratet innledet prosedyren

Aktor Olav Helge Thue innledet aktoratets prosedyre i Orderud-saken med å si at prosedyren i straffesaker er overvurdert.