Utvider fritt sykehusvalg

Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) vil utvide ordningen med fritt sykehusvalg til også å gjelde private sykehus.