Frp sikrar 100 millionar meir til kraftkommunane

Frp gjer felles sak med Senterpartiet og sikrar med det fleirtal iStortinget for billegare konsesjonskraft og over 100 millionarkroner meir til kraftkommunane.