Kamp mot diskriminering

Regjeringen skal skjerpe kampen mot diskriminering av mennesker med etnisk bakgrunn i arbeidslivet.