YS vil med i pensjonskommisjonen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) ber regjeringen om å bli representert i den nye pensjonskommisjonen som ble oppnevnt i statsråd fredag.