Luftforsvaret vil ha enhetshelikopter

Luftforsvaret holder fast på sin opsjon på kjøp av ti redningshelikoptere av typen NH-90.