Ulovlig krokodille avlivet i Arendal

Veterinærmyndighetene viste ingen nåde mot en krokodille som for noen dager siden ble beslaglagt i Arendal.