Hevder EU avgjør norsk importforbud

Norske myndigheter avventer vedtak i EU før de eventuelt innfører importforbud for kjøtt, hevder veterinærspesialist i næringsmiddelhygiene, Ivar Hellesnes.