Venstre vil bryte sperregrensen med egenmarkering

Venstre-leder Lars Sponheim vil tone ned regjeringsspørsmålet og markere Venstres egne saker i valgkampen, også saker der partiet mener noe annet enn de andre sentrumspartiene.