Siddis i kongelig eskorte

Øyvind Haaland fra Stavanger er kongelig politioverkonstabel i disse dager. Han er en av tusen politifolk som vokter bryllupsfesten i dag.