Elever med lovforslag om arbeidsmiljø ved skolene

Elevorganisasjonen krever et eget uavhengig statlig tilsynsorgan som kan stenge skoler hvis arbeidsmiljøet på skolene er for dårlig.