Ap vinn frå SV

Budsjettdramatikken har ikkje ført til store forskyvingar i det politiske landskapet. Ap og Høgre går fram, SV tilbake.