Krever økt avgift på billigrøyk

Norge er på europatoppen på rullings. Nå krever helseorganisasjonerøkte avgifter på "folkerøyken" for å få Norge ned frarullingstoppen.