Ville unngå spekulasjoner

Jørgen Kosmo sa i Stortinget i går at han stoppet oljeselskapenes uttalelser om en fusjon mellom Kværner og Aker Maritime for at de ikke skulle bli tatt til inntekt for noen parter.