-Hensikten var voldtekt og drap

Aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl, sa i avslutningen av sin prosedyre i dag at Viggo Kristiansens hensikt i Baneheia var klar. Da jentene ble lokket inn i skogen var det Kristiansens hensikt da var voldtekt og drap. Aktor mente Kristiansen var drivkraften og motoren bak ugjerningene.