Færre aleneforeldre mottar overgangsstønad

Vel 27.300 enslige forsørgere mottok ved utgangen av første kvartal i år overgangsstønad. Det er vel 13.750 færre enn på samme tidspunkt i fjor, opplyser Rikstrygdeverket.