Vil tvinga kommunar saman

Høgre kan nå vera med på å inngå tvangsekteskap mellom kommunar. Det vedtok eit klart fleirtal av landsmøtedelegatane i helga.