Fleirtal for kommunetvang

Høgre sitt vedtak om å opna for tvang ved kommunesaman— slåing, blir helsa velkommen av Arbeidarpartiet.