Krengetogene utnyttes ikke fullt ut

Dårlig sporkvalitet fører til at krengetogene ikke kan kjøre så raskt som NSB tidligere har trodd.